Ozarbayjon


Go'ygol +37°
Yordamli +21°
Shusha +21°
Samux +27°
Gadabay +27°
Salyan +22°
Ujar +21°
Astara +22°
Agdere +23°
Imishli +21°
Xizi +20°
Xudat +22°
Fizuli +28°
Naxchivan +21°
Ganja +19°
Hussar +22°
Ordubad +13°
Lerik +13°
Lochin +28°
Balakan +17°
Sobirobod +21°
Shabran +21°
Sheki +22°
Naftalan +26°
Kurdamir +31°
Zangelon +21°
Guba (Kuba)
Xachmaz +21°
Neftchala +21°
Ismoilli +21°
Sharur +17°
Horadiz +21°
Go'ychay +28°
Terter +20°
Ahsu +21°
Soatli +21°
Shahbuz +23°
Qalbajar +21°
Xirdalon +21°
Jabroil +21°
Xodjali +21°
Masalli +21°
Tovuz +25°
Sumgayit +21°
Agjabodi +21°
Adjikabul +21°
Babek +17°
Liman +34°
Dashkesan +28°
Agdash +32°
Agstafa +21°
Boku +24°
Shamkir +21°
Xo'javend +22°
Xonkendi +21°
Naxchivan +21°
Zagatala +21°
Gubadli +21°
Gobustan +23°
Jalilobod +21°
Dalimamedli +20°
Goranboy +20°
Goytepe +21°
O'g'uz +35°
Lankaran +29°
Yevlax +32°
Agdam +29°
Bilasuvar +21°
Gazax +14°
Govlar +21°
Beylagan +21°
Gax +21°
Shirvon +21°
Mingachev +21°
Shamaxi +21°
siazan +19°
Julfa +19°
Zerdab +21°
Gabala +38°
Barda +23°

Ozarbayjon ob havo ma'lumotlari


Text