Qozoqiston


Jetisay +6°
Janatas +6°
Jezqazgan +6°
Derjavinsk +6°
Arys +18°
Qarag'anda +11°
Ridder +1°
Chimkent +14°
Stepnogorsk +16°
Janao'zen +33°
Gem +27°
Ushtobe +21°
Ayag'oz +22°
Ust-Kamenogorsk +13°
Tayinsha +17°
Sergeevka +15°
Talgar +21°
Satpaev +17°
Kokshetau +13°
Ostona +13°
Otbasar +17°
Kunaev +10°
Yereymentau +16°
Bulaevo +11°
Shardara +20°
Ekibastuz +15°
Alga +17°
Temirtau +7°
Tobil +26°
Turkiston +10°
Aksay +15°
Taraz +11°
Oqkol +16°
Sarkand +9°
Priozersk +14°
Atirau +10°
Makinsk +15°
Kosshy +17°
Petropavlovsk +13°
Olmaota +10°
Abay +7°
Lisakovsk +13°
Sariog'ash +25°
Emba +19°
Kazalinsk +18°
Ostona +12°
Qarkaralinsk +10°
Shchuchinsk +13°
Kentau +21°
ruda +20°
Qandyagash +17°
Qiziloʻrda
Aktobe +13°
Oltoy +6°
Kaskelen +20°
Jarkent +18°
Zaysan +14°
Arkaliq +17°
Serebryansk +15°
Yesil +16°
Fort Shevchenko
Tekeli +9°
Usharal +16°
Shu +23°
Lenger +15°
Toldiqo'rg'on +21°
Shalqar +18°
Temir +21°
Orol +21°
Pavlodar +19°
Xromtau +8°
Esik +10°
Shaxtinsk +17°
Kurchatov +10°
Qo'stanay +21°
Stepnyak +15°
Balxash +17°
Saran +20°
Aktau +25°
Mamlyutka +14°
Qoratau +17°
Baykonur +19°
Aksu +20°
Karajal +17°
Shemonayxa +8°
Uralsk +9°
Oilalar +8°
Qulsari +8°
Jitikara +8°

Qozoqiston ob havo ma'lumotlari


Text