Qozoqiston


Olmaota +8°
Sariog'ash +5°
Aktau +15°
Chimkent +14°
Shardara +18°
Taraz +4°
Ust-Kamenogorsk -8°
Shaxtinsk +2°
Saran -9°
Yesil -9°
Uralsk -20°
Shalqar -16°
Ushtobe +1°
Kazalinsk +7°
Jarkent -5°
Janatas -5°
Janao'zen +29°
Toldiqo'rg'on +18°
Derjavinsk -10°
Qulsari -10°
Atirau +2°
Otbasar -5°
Oltoy -4°
Sergeevka -21°
Kosshy -5°
Usharal +1°
Serebryansk -6°
Makinsk -8°
Sarkand -0°
Ostona -7°
ruda +8°
Baykonur +6°
Oilalar -10°
Priozersk +0°
Alga +8°
Petropavlovsk -15°
Qandyagash +2°
Ostona -7°
Tobil +28°
Temirtau -16°
Gem +7°
Qiziloʻrda
Karajal +2°
Oqkol +7°
Ridder -9°
Kurchatov -6°
Lisakovsk -9°
Qo'stanay +17°
Shchuchinsk -5°
Qarkaralinsk +4°
Qoratau -5°
Jetisay -5°
Arys +17°
Aksu -6°
Jezqazgan +2°
Yereymentau -17°
Fort Shevchenko
Kunaev +2°
Bulaevo -15°
Ayag'oz +11°
Tekeli -6°
Stepnyak -17°
Lenger +11°
Pavlodar -9°
Qarag'anda +18°
Kentau +4°
Talgar +7°
Orol -7°
Tayinsha -5°
Abay -10°
Aksay +2°
Aktobe -6°
Arkaliq -9°
Zaysan -7°
Emba +0°
Ekibastuz -9°
Xromtau -9°
Shu +4°
Temir -2°
Mamlyutka -15°
Stepnogorsk -19°
Kaskelen -2°
Shemonayxa +4°
Turkiston -6°
Esik +7°
Jitikara +1°
Satpaev -4°
Kokshetau -12°
Balxash -4°

Qozoqiston ob havo ma'lumotlari


Text