Qozoqiston


Tekeli -16°
Abay -30°
Stepnogorsk -16°
Tobil +31°
Fort Shevchenko
Kaskelen -9°
Ostona -24°
Esik -10°
Ushtobe -14°
Ostona -23°
Serebryansk -24°
Derjavinsk -20°
Balxash -20°
Ust-Kamenogorsk -24°
Aktau -4°
Zaysan -17°
Qo'stanay +3°
Arys -3°
Oltoy -11°
Aksay -24°
Shardara -1°
Kosshy -15°
Xromtau -15°
Temirtau -31°
Olmaota -10°
Janao'zen +25°
Shchuchinsk -12°
Saran -31°
Gem +23°
Orol -19°
Shemonayxa -9°
Satpaev -16°
Temir -22°
Aksu -15°
Tayinsha -16°
Makinsk -13°
Qarkaralinsk -25°
Shaxtinsk -16°
Taraz -9°
Kentau -6°
Yesil -25°
Yereymentau -18°
Toldiqo'rg'on +3°
Sergeevka -21°
Kurchatov -17°
Bulaevo -11°
Emba -21°
Atirau -9°
Aktobe -23°
Pavlodar -16°
Sarkand -15°
Karajal -9°
Alga -23°
Lenger -6°
Qarag'anda +17°
Petropavlovsk -12°
Turkiston -16°
Priozersk +4°
Ayag'oz -1°
Qoratau -16°
Kazalinsk -10°
Jarkent -7°
Oilalar -16°
Janatas -16°
Ekibastuz -16°
Qulsari -16°
Jetisay -16°
Arkaliq -16°
Talgar -10°
Ridder -24°
Shalqar -27°
Kunaev -16°
Mamlyutka -12°
Chimkent -5°
ruda +5°
Kokshetau -13°
Sariog'ash +14°
Jitikara -17°
Otbasar -9°
Qandyagash -17°
Usharal -5°
Uralsk -19°
Baykonur -9°
Qiziloʻrda
Jezqazgan -17°
Shu -6°
Oqkol -24°
Stepnyak -13°
Lisakovsk -21°

Qozoqiston ob havo ma'lumotlari


Text